Nästa

Skyddsrum: Havsfruen

Grindsgatan 45, Stockholm

Kapacitet: 45 personer

Närmaste akutintag

Så här tar du dig till närmaste akutintag från skyddsrummet.

Du har höjt din beredskap!

Dela din badge på Facebook och hjälp oss rädda liv!